ANBI

Stichting Limburgs Museum staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Sinds 2012 is het Limburgs Museum aangewezen als een culturele ANBI. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden, moet een instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Naam: Stichting Limburgs Museum

RSIN: 8012.25.942

KvK: 410 64180

BTW: 8012 25942 B 01

Contactgegevens:
Bezoekadres: Keulsepoort 5, 5911 BX Venlo
Postadres: Postbus 1203, 5900 BE Venlo
Telefoon: +31 77 352 2112
E-mail: info@limburgsmuseum.nl

Directie/bestuurder: directeur Bert Mennings

Raad van Toezicht:
mevr. W. Delissen | voorzitter
drs. M. Dijkman | lid
dhr. H. Jennissen | lid
dr. J. de Jong | lid
mevr. N. Eltink | lid

Beloningsbeleid: het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurders worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving. De beloning van het personeel gaat volgens een afgeleide van de BBRA schalen, waarbij we wel de verhoging conform de CAO Welzijn toepassen.

Verslag uitgeoefende activiteiten: een uitgebreid verslag van de tentoonstellingen en activiteiten is te vinden bij de onze jaarverslagen.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI Algemeen: klik hier.

This site is registered on wpml.org as a development site.